Liên hệ chúng tôi

Guangzhou Fama Leather Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr. Jack Deng

Điện thoại: +86 15257945752

Điện thoại cố định: +86 15257945752

địa chỉ công ty: South Industrial Park South Unity Street No. 8, Huadu District, Guangzhou, Guangdong 518001 P.R. China

Trang mạng: famaleather.vieinfo.com

Thắc mắc :

Thắc mắc